Privacyverklaring

Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Lees wat er met je gegevens wordt gedaan en hoe ze worden bewaard in mijn Privacyverklaring.

Ben je op zoek naar een herinneringsfotograaf in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland of België (Vlaanderen) die gespecialiseerd is in het vastleggen van jouw dierbare herinneringen? Neem contact op met Ilja Verstraten herinneringsfotograaf. Ilja Verstraten herinneringsfotograaf respecteert jouw privacy. 

Privacyverklaring

Privacy is voor mij het belangrijkste kernwoord. Wettelijk vastgelegd in de AVG privacywet. Lees de privacyverklaring van Ilja Verstraten herinneringsfotografie. 

Ilja Verstraten fotografie richt zich op het fotograferen van mensen en maakt reportages met als specialisme afscheidsfotografie en uitvaartfotografie. In deze privacyverklaring lees je hoe Ilja Verstraten fotografie omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt duidelijk waar je gegevens opgeslagen zijn en waarom je gegevens opgeslagen worden. Je leest ook al jouw rechten in deze en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Als daar aanleiding voor is, kan deze privacyverklaring aangepast worden. De laatste versie is altijd te lezen op de website van Ilja Verstraten fotografie.1. Wat doen we met jouw gegevens?


Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld en bewaard door Ilja Verstraten fotografie:

Het versturen van nieuwsbrieven
Ilja Verstraten fotografie stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn soms commercieel, soms gericht op kennisdeling of blogs met ervaringen. Je voornaam en e-mailadres worden verkregen doordat je het daarvoor bestemde formulier op de website van Ilja Verstraten fotografie invult, of hier voor schriftelijk toestemming hebt verleend.

Contact opnemen
Jouw gegevens worden verkregen als jij contact opneemt met Ilja Verstraten fotografie via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om een offerte uit te brengen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en waarom je contact met me wil.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming of om de overeenkomsten die worden aangegaan, uit te kunnen voeren, óf omdat het nodig is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


2 Met wie delen we jouw gegevens?


De gegevens die Ilja Verstraten fotografie ontvangt en verwerkt, worden gebruikt door:

Mailblue
De nieuwsbrief wordt verzonden met Mailblue. Bij aanmelding via de website worden je mailadres en voornaam automatisch opgeslagen en bewaard op de server van Mailblue.
bHosted
De website en e-mail worden gehost en de back-ups bewaard op de servers van bHosted.
Picture Present
Voor het online bekijken van foto’s in een diashow, maak ik gebruik van Picture Present. Zij hebben een online omgeving die met een wachtwoord is beveiligd.
Fundy Designer
Voor het ontwerpen en bekijken van de lay-out van een fotoalbum, gebruik ik de software van Fundy Designer. Je krijgt een inlogcode waarmee je de lay-out in een online beveiligde omgeving kunt bekijken.

Fotokartonnage de Crem
De bestelling van fotoafdrukken voor aan de muur wordt verzorgd door fotokartonnage De Crem in Aalst (B).                       Foto Bleijenbergh

Losse afdrukken worden geprint door foto Bleijenbergh in Axel
Administratiekantoor Zeeland
Dit bedrijf verzorgt de administratie van Ilja Verstraten fotografie en werkt met Visma e-accounting. Facturen zitten in de database van Visma en worden bewaard op hun online server.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Met bovenstaande bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst.3. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ilja Verstraten fotografie, maar nooit langer dan 5 jaar, tenzij door wettelijke regelgeving bepaald.

Het versturen van nieuwsbrieven
Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailblue. Deze opslag is voor onbepaalde tijd. Je kan je op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een email te sturen naar contact@iljaverstraten.nl.
Contact opnemen
Als je contact opneemt met Ilja Verstraten fotografie via email, worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.


4. Beveiliging

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ilja Verstraten fotografie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.5. Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens die bij Ilja Verstraten fotografie vastgelegd en bewaard worden, op te vragen. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ilja Verstraten fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


Recht op rectificatie
Zijn je gegevens veranderd of kloppen deze niet? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Ilja Verstraten fotografie. De gegevens die in Mailblue worden bewaard, kun je aanpassen via de link onderaan elke mail.


Recht op overdracht
Als je overstapt naar een andere partij of dienst en je hebt de persoonsgegevens nodig die Ilja Verstraten fotografie opgeslagen heeft, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Ilja Verstraten fotografie al jouw persoonsgegevens over te dragen aan de andere partij of dienst. De foto's die door Ilja Verstraten fotografie zijn gemaakt worden niet overgedragen en zijn en blijven eigendom van Ilja Verstraten fotografie, tenzij Ilja Verstraten fotografie het eigendomsrecht heeft overgedragen waarvan een, door beide partijen, getekend bewijs moet worden overlegd.


Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ilja Verstraten fotografie bewaard worden? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw persoonlijke gegevens. Hieronder vallen niet de foto's die door Ilja Verstraten zijn gemaakt. Tenzij Ilja Verstraten fotografie het eigendomsrecht heeft overgedragen, waarvan een, door beide partijen, getekend bewijs moet worden overhandigd.


Recht op het indienen van een klacht
Als je vindt dat Ilja Verstraten fotografie niet op de juiste manier omgaat met je gegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.


Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Ilja Verstraten fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via Ilja Verstraten fotografie onder toezending van een kopie van je ID-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID- bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.6. Plichten

Ilja Verstraten herinneringsfotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ilja Verstraten fotografie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ilja Verstraten fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Ilja Verstraten fotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan wordt daar eerst jouw toestemming voor gevraagd.

Ilja Verstraten fotografie houdt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Ilja Verstraten fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Ilja Verstraten fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.Heb je vragen over de privacyverklaring?


Neem contact op via onderstaande contactgegevens:

Ilja Verstraten fotografie
Graaf Jansdijk B 25
4554 CB Westdorpe
06 40289825
contact@iljaverstraten.nl


Privacyverklaring
April 2021 © Ilja Verstraten fotografie

Ilja Verstraten Herinneringsfotograaf is gevestigd in Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen, ZeelandIlja Verstraten herinneringsfotografie is ook in West-Brabant en Zuid-Holland actief. Denk in Brabant aan steden als Breda, Etten-LeurRoosendaalBergen op ZoomAlphen-ChaamOosterhout en Steenbergen en in Zuid-Holland aan plaatsen als DordrechtRotterdamGoeree-OverflakkeeZwijndrecht en Barendrecht.

Ilja Verstraten herinneringsfotografie is ook actief als afscheidsfotograafuitvaartfotograaf en rouwfotograaf in België (Vlaanderen)Ik woon net over de grens bij Zelzate dus woon je in de regio Oost-VlaanderenGentAntwerpen of BruggeNeem dan contact met me op. Ook als je in West-Vlaanderen of een andere regio woont mag je altijd contact met me opnemen.