Ilja Verstraten herinneringsfotografie richt zich op het fotograferen van mensen en reportages met als specialisme herinneringsfotografie. In deze privacyverklaring lees je hoe Ilja Verstraten herinneringsfotografie omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt duidelijk waar je gegevens opgeslagen zijn en waarom je gegevens opgeslagen worden. Je leest ook al jouw rechten in deze en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Als daar aanleiding voor is, kan deze privacyverklaring aangepast worden. De laatste versie is altijd te lezen op de website van Ilja Verstraten herinneringsherinneringsfotografie.

1  Wat doen we met jouw gegevens?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld en bewaard door Ilja Verstraten herinneringsfotografie:

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Ilja Verstraten herinneringsfotografie stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn soms commercieel, soms gericht op kennisdeling of blogs met ervaringen. Je voornaam en e-mailadres worden verkregen doordat je het daarvoor bestemde formulier op de website van Ilja Verstraten herinneringsfotografie invult, of hier voor schriftelijk toestemming hebt verleend.
 • Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verkregen als jij contact opneemt met Ilja Verstraten herinneringsfotografie via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om een offerte uit te brengen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en waarom je contact met me wil.
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming of om de overeenkomsten die worden aangegaan, uit te kunnen voeren, óf omdat het nodig is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

2  Met wie delen we jouw gegevens?

De gegevens die Ilja Verstraten herinneringsfotografie ontvangt en verwerkt, worden gebruikt door:

 • Mailchimp
  De nieuwsbrief wordt verzonden met MailChimp. Bij aanmelding via de website worden je mailadres en voornaam automatisch opgeslagen en bewaard op de server van MailChimp.
 • bHosted
  De website en e-mail worden gehost en de back-ups bewaard op de servers van bHosted.
 • Picture Present
  Voor het online bekijken van foto’s in een diashow, maak ik gebruik van Picture Present. Zij hebben een online omgeving die met een wachtwoord is beveiligd.
 • Fundy Designer
  Voor het bekijken van de lay-out van een fotoalbum, gebruik ik de software van Fundy Designer. Je krijgt een inlogcode waarmee je de lay-out in een online beveiligde omgeving kunt bekijken.
 • Fotokartonnage de Crem
  De bestelling van een album met foto’s wordt verstuurd door de software van Album Express naar fotokartonnage De Crem in België.
 • GAJM Advies
  Dit bedrijf verzorgt de administratie van Ilja Verstraten herinneringsfotografie en werkt met PAP-software. Facturen zitten in de database van PAP en worden bewaard op hun online server.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Met bovenstaande bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst.

3  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Je gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ilja Verstraten herinneringsfotografie, maar nooit langer dan 5 jaar, tenzij door wettelijke regelgeving bepaald.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. Deze opslag is voor onbepaalde tijd. Je kan je op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar contact@iljaverstraten.nl.
 • Contact opnemen
  Als je contact opneemt met Ilja Verstraten herinneringsfotografie via mail, worden de gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.

4  Beveiliging

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Ilja Verstraten herinneringsfotografie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

5  Jouw rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens die bij Ilja Verstraten herinneringsfotografie vastgelegd en bewaard worden, op te vragen. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Ilja Verstraten herinneringsfotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Zijn je gegevens veranderd of kloppen deze niet? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Ilja Verstraten herinneringsfotografie. De gegevens die in MailChimp worden bewaard, kun je aanpassen via de link onderaan elke mail.
 • Recht op overdracht
  Als je overstapt naar een andere partij of dienst en je hebt de gegevens nodig die Ilja Verstraten herinneringsfotografie opgeslagen heeft, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Ilja Verstraten herinneringsfotografie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij of dienst.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ilja Verstraten herinneringsfotografie bewaard worden? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Als je vindt dat Ilja Verstraten herinneringsfotografie niet op de juiste manier omgaat met je gegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Ilja Verstraten jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via Ilja Verstraten herinneringsfotografie onder toezending van een kopie van je ID-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID- bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6  Plichten

Ilja Verstraten herinneringsfotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Ilja Verstraten herinneringsfotografie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Ilja Verstraten herinneringsfotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Ilja Verstraten herinneringsfotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan wordt daar eerst jouw toestemming voor gevraagd.

Ilja Verstraten herinneringsfotografie houdt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Ilja Verstraten herinneringsfotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Ilja Verstraten herinneringsfotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Ilja Verstraten herinneringsfotografie
Graaf Jansdijk B 25
4554 CB Westdorpe
+31 (0)6 40 28 98 25
contact@iljaverstraten.nl

 

Mei 2020 © Ilja Verstraten herinneringsfotografie